Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Sıvı basıncı ile yoğunluk arasında nasıl bir ilişki vardır? a) Yoğunluk artarsa sıvı basıncı artar. b) Yoğunluk azaldıkça sıvı basıncı artar. c) Yoğunluk ile sıvı basıncı arasında bir ilişki yoktur. 2) Katı basıncı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yüzey alanı ile ters orantılıdır. b) Katı basınç arttırılmak isteniyorsa ağırlık azaltılmalıdır. c) Katı basıncı ağırlık ile doğru orantılıdır. 3) Aşağıdakilerden hangisi pascal prensibinin kullanım alanlarına örnek olarak verilemez? a) Hidrolik Frenler b) Damperli Kamyon c) Hortumlar 4) Gaz basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) Gaz basıncı yüzeyalanına bağlıdır b) Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. c) Kapalı kaplardaki gaz basıncı dinanometre ile ölçülür. 5) Aşağıdaki katı basınç örneklerinden hangisi yanlıştır? a) Kamyonlarda teker sayısının arttırılması katı basıncı arttırır. b) Hortumun ucunun sıkıştırılıp suyun daha uzağa fışkırtılması katı basıncını arttırır. c) Kazların ayaklarının perdeli olması katı basıncını azaltmak içindir. 6) Verilen fotoğrafdaki deneyleri katı basıncı yönünden karşılaştırınız. a) Y>Z>X b) Z=Y=X c) Z>X>Y 7) Verilen deneyi yapan Pınar B sıvısının fışkırma oranının daha fazla olduğunu görüyor.Bunun nedeni nedir? a) Çünkü sıvılarda yoğunluk arttıkça basınç azalır. b) Çünkü B sıvısının sıcaklığı daha fazladır.(!) c) Çünkü sıvılarda yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar ve su daha ileri fışkırır.

8.Sınıf Fen -BASINÇ-

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler