Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Periyodik tabloda kaç periyot vardır? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 2) Periyodik sistemin sağ tarafında bulunan, elektriği iletmeyen, mat görünümlü olan elementlere ne ad verilir? a) ALKALİ METAL  b) AMETAL c) YARI METAL d) METAL 3) X ve Y aralarında bileşik oluşturamıyor.Z, hem X hem de Y ile bileşik oluşturuyor.Buna göre X, Y ve Z elementlerinin cinsleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) METAL- METAL -AMETAL b) METAL- SOYGAZ- AMETAL c) AMETAL- AMETAL- METAL d) SOYGAZ-METAL-METAL 4) - Kolay şekil alır. - Isı ve elektriği iletir. Yukarıda verilen özellikler aşağıda sembolleri verilen elementlerden hangisine ait olamaz? a) Li b) Na c) H d) Al 5) Bilim insanlarından hangisi ele­mentlerin sınıflandırılmasında etkin rol oyna­mamıştır? a) HENRY MOSELEY b) MARİE CURİE c) GLENN SEABORG d) D. MENDELEYEV

PERİYODİK SİSTEM

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler