Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) SİZLERLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İLK DERSTE HANGİ HAKİKATİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK? a) Allah'ın rezzakiyet sıfatını b) BİSMİLLAH” IN ehemmiyetini c) Kainatta cereyan eden kanunları d) İslam'ın şartlarını 2) İSLAM NİŞANIDIR, MEVCUDATIN HAL DİLİYLE VİRDİDİR, HER HAYRIN BAŞIDIR, TÜKENMEZ KUVVET ,BİTMEZ BEREKETLİ OLAN BU HAKİKAT NEDİR? a) NAMAZ b) İMAN c) BİSMİLLAH d) KAİNAT 3) BİRİNCİ SÖZDE BAHSEDİLEN CENAB-I HAKKIN İHSAN ETTİĞİ NİHAYETSİZ NİMETLERİN FİYATI OLARAK BİZDEN İSTEDİĞİ NEDİR? a) tefekkür b) teşekkür c) tevekkül d) zikir,fikir,şükür 4) BOŞLUĞU DOLDURUNUZ----HERŞEY MANEN “……………….” DER,ALLAH NAMINA ALLAH'IN NİMETLERİNİ GETİRİP BİZLERE VERİYORLAR BİZ DAHİ “……………..”DEMELİYİZ.ALLAH NAMINA ALMALIYIZ,ALLAH NAMINA VERMELİYİZ a) bismillah – elhamdulillah b) bismillah-bismillah c) bismillah – Allah-u ekber d) bismillah –subhanallah 5) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ RABBİMİZİ BİZE TARİF EDEN “BÜYÜK” DELİLLERDEN BİRİ DEĞİLDİR? a) Kainat b) Peygamberimiz c) Kuran-ı Kerim d) Google 6) HADİS-İ ŞERİFTE DİNİN DİREĞİ OLARAK BAHSİ GEÇEN İBADET HANGİSİDİR? a) zekat b) oruç c) kurban kesmek d) namaz 7) Aşağıdakilerden hangisi insanın Cenab-ı Hakk'a hakiki kul olmaya çalışmak ile elde edilecek karlı ticaretin neticelerinden biri değildir ? a) Cennet gibi bir fiyat verilir b) Fani mal baki olur c) Tüm cihazat ve azaları değeri birden bine çıkar d) Emanete hıyanetle netice olur 8) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İNSANOĞLUNUN BU DÜNYADA KAFASINI MEŞGUL EDEN EN MÜHİM SORUDAN BİRİ DEĞİLDİR ? a) Ben kimim? b) Nereden geliyorum? c) Nereye gidiyorum? d) Sen kimsin? 9) “VELÂ TÜASSİR-RABBİ TEMİM-RABBİ YESSİR-Bİ’L HAYR” DUASININ DOĞRU ŞEKLİNİ NEDİR? a) VELÂ TÜASSİR RABBİ TEMMİM Bİ’L-HAYR RABBİ YESSİR b) RABBİ YESSİR VELÂ TÜASSİR RABBİ TEMMİM Bİ’L-HAYR c) RABBİ YESSİR TEMMİM Bİ’L-HAYR ELÂ TÜASSİR RABBİ d) VELÂ TÜASSİR Bİ’L-HAYR RABBİ YESSİR RABBİ TEMMİM 10) MURAT ABİ'NİN ANLATTIĞI HİKAYEDE 24 ALTIN VE BİLET NEYE İŞARET EDER? a) 24 ipad- online eğitim b) 24 lira – zekat c) 24 şeker-oruç d) 24 saat- namaz

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler