1) Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir ? a) Ayşe parktaki oyuncakları çok sevdi. b) Gittim. c) Yağmurlu havalar 2) Özel adların aldıkları ekleri ayırırken hangi noktalama işaretini kullanırız ? a) Virgül b) Ünlem İşareti c) Kesme İşareti 3) Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ? a) güzel-çirkin b) yaz-kış c) yaşlı-ihtiyar 4) Alfabemiz ........ harften oluşur. Alfabemizde yirmi bir tane ...... , 8 tane de ....... harf vardır. Hangi seçenekte boş bırakılan yerler sırasıyla doğru yazılmıştır? a) yirmi dokuz -ünsüz - ünlü b) yirmi sekiz - sesli- sessiz c) otuz - sesli- sessiz 5) "Çocuklar az önce oyun oynadık." cümlesinde koyu renkle yazılmış sözcük grubu aşağıdakilerden hangisinin cevabıdır? a) Niçin ? b) Ne zaman ? c) Nasıl? 6) Bir kargo kamyonundaki paketler minibüslere konularak dağıtılacaktır. Kamyondaki 26 paket birinci minibüse , 51 tane paket ikinci minibüse konulduğunda kamyonda 9 tane paket kalmıştır. Buna göre başlangıçta kamyonda kaç tane paket vardır ? a) 96 b) 86 c) 68 7) Ali 57 , Veli 68 , Selvi 73 sayfa kitap okudu.  Hangi çocuğun okuduğu sayfa sayısı 60 sayısına daha yakındır ? a) Ali b) Veli c) Selvi 8) 73 - 39 = ? işleminin sonucu kaç onluk ve birliktir? a) 3 onluk 4 birlik b) 4 onluk 2 birlik c) 3 onluk 5 birlik 9) Bahçedeki 74 öğrencinin 28'i içeri girdi. Bahçede yaklaşık kaç öğrenci kaldı ? a) 46 b) 50 c) 42 10) Aşağıdakilerden hangisi ile bir seferde daha az su taşınır ? a) Çay kaşığı b) Kova c) Sürahi 11) Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf kuralı olamaz ? a) Hiç konuşmamak b) Gerektiği kadar konuşmak c) Saygılı Konuşmak 12) "Tutumlu olmak" aşağıdakilerden hangisi değildir ? a) Gereksiz harcamalardan uzak durmaktır. b) İhtiyacımız kadar para harcamaktır. c) Para harcamamaktır. 13) Sağlıklı büyümek ve gelişmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ? a) Spor yapmak b) Yeterli uyumak c) Çok yorulmak

2. Sınıf Mini Deneme Sınavı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?