Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
40+50=? işleminin sonucu kaçtır?, 78 sayısındaki 7 nin basamak değeri kaçtır?, "Deniz" sözcüğünün eş anlamlısı nedir?, 65-13=52 işleminde eksilen sayı hangisidir?, 54 , 45 , 74 , 19 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız., 50 ye kadar 5'erli ritmik sayınız., 2 şerli 30'a kadar sayınız., 8+2+5=? işleminin sonucu kaçtır?, 70 balonun 20 tanesi patlarsa geriye kaç kalem kalır?, 51+18 işleminin tahmini sonucu kaçtır?, Otobüste 20 yolcu vardır. Önce 10, sonra 20 yolcu daha binerse toplam kaç yolcu olur?, Ali'nin,Egeme'nin, Esma'ya sözcüklerinden hangisi yanlış yazılmıştır?, giysi-elbise, evet-hayır, ak-beyaz kelimelerinden hangisi eş anlamlı değildir?, Bursa'dan, Afyon'lu, ankara'da sözcüklerinden hangisi doğru yazılmıştır?, Alfabemizde kaç harf vardır?, Alfabemizde kaç ünlü(sesli) harf vardır?, "Yel" , "Vazife" , "Talebe" kelimelerinin eş anlamlıları nelerdir?, Elif'in 14 kalemi vardır. Annesi 6 kalem daha verirse kaç kalemi olur?, "kolay" kelimesinin zıt anlamlısı nedir?, 41 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız., Tasarruflu olmayla ilgili 2 tane örnek söyleyiniz., "Kış" , "İleri" , "Hızlı" , "Var" sözcüklerinin zıt anlamlıları nelerdir?, "Ahmet öğretmene soru sordu." Cümlesinde "kim" sorusunun cevabı nedir?, 2 tane sınıf kuralı söyleyiniz., Ailede baba tek başına karar alır. Cümlesi doğru mudur yanlış mıdır? Neden?, Annemizin kız kardeşi neyimiz olur?, 10+20+30=? işleminin sonucu kaçtır?, 58 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız., Tuna'nın 20 balonu vardı. Kardeşi 20 balon daha verirse kaç balonu olur?.

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler