Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) "Yolda kimleri gördün( )" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti olmalıdır? a) . b) ? c) ! 2) Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ( . ) konulur? a) Ben b) oyun c) oynadım 3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti ( ! ) gelmelidir? a) Sen bugün mü geldin abla b) Kaç tane kalem aldın c) Yaşasın, kitabımı buldum 4) "Ayberk( )in babası, İstanbul( )a uçakla gelmiş." cümlesinde parantezle ( ) gösterilen yere hangi işaret gelmelidir? a) Kesme işareti b) Ünlem c) Nokta d) Virgül 5) "Efe( )nin annesi nerede( )" cümlesinde parantez işaretiyle gösterilen yerlere sırası ile hangi işaretler gelir? a) ( . )( . ) b) ( ' )( . ) c) ( ' )( ? ) 6) "Mustafanınki" kelimesinin kesme işareti hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? a) Mustafanın'ki b) Mustafa'nınki c) Musta'fanınki 7) "Eyvah( ) çocuk düşecek( )" cümlesindeki boş yerlere hangi işaretler gelmelidir? a) ünlem-nokta b) virgül-nokta c) virgül-ünlem 8) Hangi cümlenin sonuna soru işareti konue? a) Neden ağladığını anlamıyorum b) Kaç tane çocuk olduğunu görmedim c) Yavrum neden ağlıyorsun 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmadır? a) Sevgiler bu evde oturuyor? b) Bunları Sevgiden aldım. c) Sevgi dün yanıma geldi. 10) "Ayşe(1)nin dedesi (2) amcası ve halası bize gelecek(3)" cümlesinde 2 numaralı yere hangi noktalama işareti gelmelidir? a) virgül b) nokta c) kesme işareti 11) Şaşırma , sevinç, heyecan bildiren cümlelerin sonuna ne konur? a) virgül b) soru işareti c) ünlem işareti 12) Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? a) soru işareti b) ünlem c) nokta 13) Hangi noktalama işaretinden sonra cümle büyük harfle başlamaz? a) . b) ? c) , 14) Eş görevli sözcükler arasına hangi işaret konur? a) nokta b) virgül c) ünlem d) h 15) Heceleri ayırmada ve cümle sonuna sığmayan kelimeler arasına hangi noktalama işareti konur? a) uzun çizgi b) kısa çizgi c) virgül 16) "Babam kalem silgi ve defter aldı." cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül konur? a) kalem b) defter c) silgi 17) Hangi cümlenin sonuna farklı bir işaret gelmelidir? a) Bugün hava çok güzel b) Bana yardım eder misin c) Baba kaç ekmek aldın 18) "Bebeğim yemeğini yedi( )" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelir? a) nokta b) virgül c) ikinokta

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler