Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır? a) 990 b) 980 c) 900 2) Üç basamaklı en büyük çift sayı ile üç basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır? a) 807 b) 900 c) 880 3) 80'den başlayarak geriye doğru altışar ritmik saydığımızda 5. saymada hangi sayıyı söyleriz? a) 50 b) 58 c) 56 4) 420'den başlayarak 500'e kadar onar ritmik saydım.Buna göre kaç tane sayı söyledim? a) 8 b) 9 c) 7 5) 546 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? a) 40 b) 6 c) 500 6) Hangi seçenekteki 6 rakamının basamak değeri diğerlerinden büyüktür? a) 609 b) 960 c) 996 7) 214 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir? a) 100+10+1+1+1+1 b) 100+100+100+100+10+1+1 c) 100+100+10+1+1+1+1 8) "87A" sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 870 oluyor. "A " sayısı hangisi olamaz? a) 5 b) 4 c) 3 9) "4B6" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 400 oluyor. "B" sayısı hangisi olabilir? a) 6 b) 5 c) 4 10) Hangisi 600'e diğerlerinden daha yakındır? a) 610 b) 595 c) 580 11) "780 > 680 > 580 > 5A0" Sıralamada "A" yerine yazılabilecek en büyük rakam hangisidir? a) 7 b) 6 c) 5 12) "726,799,800,762,707" doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? a) 707<726<799<762<800 b) 800<799<762<726<707 c) 707<726<762<799<800 13) "40 - 46 - 44 - 50 - 48 - 55 - 52" Örüntüde kuralı bozan sayı ve yerine gelmesi gereken sayı hangi seçenekte verilmiştir? a) 55 yerine 54 b) 52 yerine 53 c) 44 yerine 45 14) "15 - 12 - 18 - 15 - 21 - 18 - 24 " Bu örüntünün kuralı hangisidir? a) 6 artar, 3 azalır b) 3 azalır, 6 artar c) 6 artar, 2 azalır 15) Sınıfımızda 22 öğrenci var . Öğrenci sayımızın Romen rakamlarıyla yazılışı nasıldır? a) XIX b) XX c) XXII 16) Bir çıkarma işleminde eksilen 526, fark 328 olduğuna göre çıkan kaçtır? a) 238 b) 198 c) 854 17) Okulumuzun kütüphanesinde 363 masal,218 hikaye,59 şiir kitabı vardır.Okulumuzun kütüphanesinde kaç kitap vardır? a) 640 b) 660 c) 655 18) Yarım saatte 45 km giden bir araç 6 saatte kaç km yol gider? a) 540 b) 270 c) 260 19) Okulumuzda 4 kat ve her katta 12 sınıf vardır. Her sınıfta 6 pencere olduğuna göre okulumuzun sınıflarında toplam kaç pencere vardır? a) 290 b) 300 c) 288 20) Ali 9 yaşındadır.Annesinin yaşı Alinin yaşının 5 katıdır.Buna göre ikisinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? a) 54 b) 64 c) 74 21) 78X45= ? işleminin sonucu kaçtır? a) 3510 b) 3612 c) 3414

MATEMATİK DEĞERLENDİRME TESTİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler