Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Y>Z>X - 11 X , 12 Y , 13 Z elementlerini iyonlaşma enerjilerine büyükten küçüğe göre sıralayınız., Mat görünümlüdürler, tel levha haline getirilemezler. - Ametallerin bir özelliğini bulunuz., Mendeleyev - Atomları kütlelerine göre sıralayan bilim insanı kimdir?, Y>X>Z - 11 X + , 9 Y - , 12 Z2+ elementlerini atom yarıçaplarına göre büyükten küçüğe sıralayınız., nötron sayıları - X, Y, Z elementleri izoton atomlardır. Buna göre bu üç elementin ............... eşittir. , 21 - Katman elektron dağılımı X - )2 )7 olan elementinin nötron sayısı 11 ise kütle numarası nedir?, Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru artar. - Atom yarıçapı periyodik tabloda hangi yöne gidildikçe artar?,  Yüzeyleri parlaktır, elektriği iyi iletirler. - Metallerin bir özelliğini bulunuz., Henry Moseley - X- ışınları ile deney yaparak atom numaralarını bulan bilim insanı kimdir?, F - Elektronegatifliği en büyük olan element hangisidir?, Z>Y>X - 19 X , 14 Y , 17 Z elementlerini elektronegatifliklerine göre büyükten küçüğe sıralayınız., kütle numaraları - X, Y, Z elementleri izobar atomlardır. Buna göre bu üç elementin ................ eşittir., Kararlı yapıdadırlar. - Soygazların bir özelliğini bulunuz., Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar. - İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda hangi yöne gidildikçe artar?, Cl - Elektron ilgisi en büyük olan element hangisidir?, 12 - Katman elektron dağılımı X +2)2 )8 )4 olan elementin proton sayısı nedir?, Alkali metaller - 1A grubunun özel ismi nedir?, Toprak metalleri - 3A grubunun özel ismi nedir? , 2A - X elementinin iyonlaşma enerjileri sırasıyla verilmiştir. İ. E 1~354, İ. E 2~738, İ. E 3~21453, İ. E 4~25897 olduğuna göre bu elementin grup no su nedir? , 1A - Y elementinin iyonlaşma enerjileri sırasıyla verilmiştir. İ. E 1~540, İ. E 2~30487, İ. E 3~31785, İ. E 4~35477 olduğuna göre bu elementin grup no su nedir? ,

Kimya-Periyodik Sistem

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler