Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangileri ışık kaynağı değildir? a) Güneş b) Ayna c) Fener d) Ay e) Bulut 2) Aşağıdakilerden hangileri doğal ışık kaynağıdır? a) Yıldızlar b) Güneş c) Ateş böceği d) Fener e) Şimşek f) Mum 3) Bazı ışık kaynakları ışık yayarken aynı zamanda ısı da yayarlar. Bu kaynaklar hangileridir? a) Ateş böceği b) Mum c) Güneş d) El feneri e) Deniz f) Ay 4) Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı durumlarda yaşanabilir? a) Görme olayı gerçekleşmez. b) Cisimleri daha iyi görürüz. c) Duyma becerimizi kaybederiz. d) Görme olayı gerçekleşir. e) Koklama 5) Görme olayının gerçekleşmesi için neler olması gerekir? a) Işık b) Kulak c) Göz d) Varlık e) Burun

Çevremizdeki Işık Ve Sesler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler