1) accept a) kabul etmek b) bilgi c) reddetmek d) hesap 2) cool a) sakin b) havalı c) sinirli d) üzgün 3)  fair a) unutmak b) cömert c) sergi d) adil 4) common a) nadir b) ortak c) değerli d) güzel 5) katılmak a) excuse b) close c) attend d) loyal 6) kutlamak a) forget b) fair c) accept d) celebrate 7) devam etmek a) go on b) laid back c) forget d) tactful 8) honest a) bencil b) tembel c) zeki d) dürüst 9) rahat a) invite b) laid back c) forever d) excuse 10) miss a) kaçırmak b) ummak c) ilgi d) sinirli 11) ilgi a) argue b) buddy c) caring d) accept 12) secret a) sır b) güvenli c) dürüst d) adaletli 13) pick up a) vermek b) geri dönmek c) kapatmak d) almak 14) mate a) arkadaş b) düşman c) kahraman d) sadık 15) paylaşmak a) share b) inform c) honest d) order 16) order a) sebep b) cevap c) güven d) sipariş 17) anreliable a) güvenli b) güvenilmez c) sır d) fırsat 18) sneaky a) sevecen b) kıskanç c) sinsi d) mutsuz 19) faultless a) deneyim b) hatasız c) hatalı d) gizli 20) trait a) güven b) deneyim c) özellik d) hatasız 21) uygulama a) branch b) insult c) survey d) application 22) archery a) okçuluk b) branş c) yorum d) gerçekçi 23) fashion a) ritim b) korumak c) moda d) ciddi 24) saygılı a) casual b) tactful c) helpful d) respectful 25) sensitive a) hassas b) ciddi c) gerçekçi d) başarı 26) rhythm a) pratik b) ritim c) ses d) disiplin 27) respect a) dikkat etmek b) güncel konu c) saygı duymak d) temel ekipman 28) heyecanlanmak a) insult b) get excited c) keep up with d) fascinating 29) gerçekçi a) snob b) regularly c) practice d) realistic 30) enormous a) kocaman b) etkileyici c) eğlenceli d) başarısız 31) tent a) süpürge b) çadır c) sandalye d) kasaba 32) trendy a) takipçi b) ciddi c) son moda d) yorum 33) national a) milli b) gündelik c) etkileyici d) mükemmel 34) teenage a) disiplin b) saygılı c) küçük çocuk d) gençlik 35) go jogging a) idman yapmak b) koşuya gitmek c) katlanmak d) saygı duymak 36) insult a) hakaret etmek b) korumak c) sevmemek d) güncel 37) araştırma a) reward b) sensitive c) survey d) recommend 38) basic equipment a) temel ekipman b) kamp c) çadır d) branş 39) self disciplined a) agresif b) rahat c) sinsi d) disiplinli 40) cultural heritage a) kültürel miras b) tarihi eser c) çadır kurmak d) bir araya gelmek 41) kızartmak a) peel b) mix c) rinse d) fry 42) dökmek a) pour b) roast c) roll d) knead 43) whisk a) karıştırmak b) soslamak c) çırpmak d) rendelemek 44) process a) aşama b) servis etmek c) hazırlamak d) bırakmak 45) baharat a) spice b) slice c) sprinkle d) serve 46) fatty a) acı b) yağlı c) baharatlı d) hamur 47) surface a) mutfak b) karışım c) restoran d) yüzey 48) önden ısıtmak a) dough b) ingredient c) preheat d) crush 49) shape a) şekil vermek b) yoğurmak c) soymak d) süzmek 50) mixture a) karıştırmak b) karışım c) acı d) soslu 51) yemek tarifi a) slice b) sprinkle c) spice d) recipe 52) grate a) rende b) rendelemek c) doğramak d) süzmek 53) squeeze a) sıkmak b) doğramak c) yuvarlamak d) şekil vermek 54) well known a) yüzey b) tanınmış c) yemek tarifi d) serpmek 55) roll a) kesmek b) yuvarlamak c) pişirmek d) ısıtmak 56) remove a) çıkartmak b) dökmek c) pişirmek d) servis etmek 57) geleneksel a) process b) dough c) season d) traditional 58) chop a) doğramak b) birleştirmek c) rendelemek d) karıştırmak 59) crack a) yoğurmak b) pişirmek c) kırmak d) süzmek 60) boil a) kaynamak b) soymak c) kızartmak d) bırakmak

ingilizce 8.sınıf 1-5 ünite arası

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?