Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 4523 sayısının birler basamağı kaçtır? 2) 214 + 84 = ? işleminin sonucunu bulunuz. 3) 987562 sayısının birler bölüğündeki sayıyı okunuşu nedir? 4) 100250 sayısının binler bölüğündeki rakamlar toplamı kaçtır? 5) Bir toplama işlemi örneği yazınız.  6) Üç basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 7) 5639 sayısında onlar ve yüzler basamağı yer değiştirilirse yeni oluşan sayı kaç olur? 8) Okunuşu altı bin üç yüz sekiz olan sayıyı yazınız. 9) Birler bölüğünde 3 rakam bimler bölüğünde 2 rakam olacak şekilde herhangi bir sayı yazınız. 10) 5 basamaklı sayının en küçüğünü yazarak okuyunuz. 11) 2 basamaklı en küçük sayı ile 6 basamaklı en büyük sayıyı toplayınız. Bulduğunuz sonuç kaç basamaklıdır? 12) 4 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 8 birlik çözümlenmiş şekli verilen sayıyı yazınız. 13) Bir çarpma işleminde çarpımlardan biri diğerinin 7 katıdır. Çarpanların toplamı ise 240’tır. Buna göre bu çarpma işleminin sonucu kaçtır? 14) Bir çiftlikte 25 koyun, koyunların sayısının 2 katı inek ve ineklerin sayısının 3 katı horoz bulunmaktadır. Bu çiftlikte bulunan hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? 15) Ali 1995 yılında, Hasan 1997 yılında, Ahmet ise 2000 yılında doğmuştur. Üç arkadaşın günümüzdeki yaşları toplamı kaçtır? 16) Bir çıkarma işleminde fark 125’tir. Eksilen 30 arttırılıp, çıkan sayı 80 azaltılırsa yeni fark kaç olur? 17) Bir kitabevinde 4 günde 5655 kitap satılmaktadır. 1. ve 2. gün 1255 kitap, 3. gün ise 1. ve 2. gün satılan kitaptan 565 fazla kitap satıldığına göre 4. gün kaç kitap satılmıştır? 18) ‘‘4, 9, 7, 2’’ rakamlarıyla oluşturulabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayı arasındaki fark kaçtır? 19) Bir çarpma işleminde çarpım 360’tır. Çarpanlardan biri 14 olduğuna göre diğer çarpan kaçtır? 20) Bir otomobil 12 saatte 480 km yol yapıyor. Bu otomobilin saatteki ortalama hızı kaç kilometredir?

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler