1) Aşağıdakilerden hangisi 42 sayısının çarpanlarından biridir ? a) 21 b) 12 c) 18 d) 22 2) Aşağıdakilerin hangisi 220 sayısının ASAL ÇARPANLARINDAN biridir? a) 7 b) 10 c) 11 d) 4 3) Aşağıdakilerden hangisi 234 sayısının bölenlerinden biri değildir? a) 9 b) 13 c) 12 d) 6 4) 104 ve 78 sayılarının ebob'u aşağıdakilerden hangisidir? a) 13 b) 26 c) 4 d) 1 5) 55 ve 110 sayılarının ortak böleni en büyük aşağıdakilerden hangisidir ? a) 55 b) 11 c) 10 d) 5 6) 12 ve 11 sayılarına bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? a) 132 b) 118 c) 144 d) 121 7) hangi seçenekte sayı 12 ile aralarında asaldır? a) 13 b) 15 c) 14 d) 11 8) Yalnızca 1 ve aşılanabilen sayıya ne denir? a) Çift sayı b) Asal sayı c) Tam sayı d) İrrasyonel sayı 9) Aşağıdakilerden hangisi 27 sayısı ile asal değildir ? a) 14 b) 24 c) 34 d) 44 10) Aşağıdakilerden hangisi 48 ile aralarında asaldır ? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 11) Aşağıda verilen sayılardan hangisi aralarında asaldır ? a) 11 ile 13 b) 7 ile 49 c) 42 ile 44 d) 32 ile 64 12) 56 ile aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asaldır ? a) 41 b) 34 c) 2 d) 16 13) Asal çarpanları 2 ve 3 olan tek basamaklı kaç doğal sayı vardır ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 14) Aşağıdakilerden hangisi 28'in çarpanları arasında yer almamaktadır? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 15) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 Yandaki çarpanları verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? a) 40 b) 80 c) 120 d) 140 16) 45 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? a) 1, 3, 5, 9, 15, 45 b) 1, 3, 5, 15, 30, 45 c) 1, 2, 5, 9, 15, 45 d) 1, 2, 3, 9, 15, 45 17) Toplam sayılardan hangisi 72 sayısının bölenlerinden biri değildir? a) 9 b) 12 c) 16 d) 24 18) Aşağıdakilerden hangisi 70 sayısının asal çarpanlarından birisi değildir? a) 7 b) 2 c) 5 d) 3 19) Aşağıdakilerden hangisi 40'ın asal çarpanlarından birisidir? a) 10 b) 4 c) 8 d) 5 20) 72 para birimi çarpanları hangi seçen verilmiştir? a) 2 ve 3 b) 3 ve 5 c) 5 ve 7 d) 2 ve 7

8.Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Test

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?