Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 1. Dünya Savaşı hangi yılda sona ermiştir? a) 1914 b) 1915 c) 1916 d) 1917 e) 1918 2) Hangisi İttifak Devletleri'nden biridir? a) Fransa b) İngiltere c) Osmanlı Devleti d) Rusya e) Yunanistan 3) Hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden değildir? a) Güney Cephesi b) Çanakkale Cephesi c) Kafkasya Cephesi d) Irak Cephesi e) Filistin Cephesi 4) "Anafartalar Kahramanı" Mustafa Kemal'in hangi savaştan sonra kazandığı unvandır? a) Kurtuluş Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) Balkan Savaşları d) Malazgirt Savaşı e) Çanakkale Savaşı 5) 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti için bitiren ateşkes antlaşması hangisidir? a) Lozan Antlaşması b) Gümrü Antlaşması c) Mondros Antlaşması d) Mudanya Antlaşması e) Ankara Antlaşması 6) 1. Dünya Savaşı sonrasında "Doğu Anadolu" bölgesini kimler işgal etmişti? a) Ermeniler b) Fransızlar c) İtalyanlar d) Yunanlılar e) İngilizler 7) Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlattı? a) 29 Ekim 1923 b) 19 Mayıs 1919 c) 23 Nisan 1920 d) 16 Mart 1920 8) Amasya Genelgesi'nden sonra hangisi düzenlenmiştir? a) Sivas Kongresi b) Havza Kongresi c) Samsun'a çıkış d) Erzurum Kongresi 9) Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde kimlerle mücadele edilmiştir? a) Fransızlar b) Ermeniler c) Yunanlılar d) İtalyanlar e) İngilizler 10) Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde kimlerle mücadele edilmiştir? a) İngilizler b) Fransızlar c) Yunanlılar d) Ruslar e) Ermeniler 11) Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'de düşman işgaline karşı ilk kurşunu atan gazeteci kahramanımız kimdir? a) Hasan Tahsin b) Şerife Bacı c) Seyit Onbaşı d) Aşıkoğlu Hüseyin e) Şahin Bey 12) Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanımız kimdi? a) Mustafa Kemal b) Fevzi Çakmak c) İsmet İnönü d) Kazım Karabekir e) Enver Paşa 13) Sütçü İmam hangi şehirdeki kahramanımızdır? a) Antep b) Maraş c) İzmir d) Urfa e) Ankara 14) Milli mücadelede cephaneyi korurken soğuktan donarak şehit olan kahramanımız kimdir? a) Tayyar Rahmiye Hanım b) Kara Fatma c) Onbaşı Saime d) Kastamonulu Şerife Bacı e) Asker Saime 15) Milli mücadelede Aydın şehrimizi 20 ay boyunca koruyan, "İstiklal Madalyası" alan kahramanımız kimdir? a) Yörük Ali Efe b) Ali Saip Bey c) Bozan d) Şahin Bey e) Onbaşı Nezahat 16) Milli mücadelede Urfa'da direniş ruhunu ateşleyen kahramanımız kimdir? a) Hasan Tahsin b) Şahin Bey c) Ali Saip Bey d) Asker Saime e) Sütçü İmam 17) Maraş'ta Fransızların indirdiği bayrağı tekrar göndere çıkaran , vatanım benim bağımsızlık sembolümdür diyen kahramanımız kimdir? a) Hasan Tahsin b) Aşıkoğlu Hüseyin c) Tayyar Rahmiye Hanım d) Asker Saime 18) Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde yenilgi aldığımız savaş hangisidir? a) 1. ve 2. İnönü Savaşı b) Başkomutanlık Meydan Muharebesi c) Kütahya - Eskişehir Savaşı d) Sakarya Meydan Muharebesi e) Büyük Taarruz 19) TBMM hangi tarihte açılmıştır? a) 19 Mayıs 1919 b) 23 Nisan 1920 c) 29 Ekim 1923 d) 30 Ağustos 1922 e) 6 Ocak 1921 20) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? a) 19 Mayıs 1919 b) 23 Nisan 1920 c) 29 Ekim 1923 d) 30 Ağustos 1922 e) 18 Mart 1915 21) Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihleri hangisinde doğru verilmiştir? a) 1850 - 1905 b) 1881 - 1938 c) 1875 - 1945 d) 1900 - 1960 e) 1862 - 1925 22) İlk cumhurbaşkanımız kimdir? a) Mustafa Kemal Atatürk b) İsmet İnönü c) Fevzi Çakmak d) Kazım Karabekir e) Enver Paşa 23) İlk başbakanımız kimdir? a) Mustafa Kemal Atatürk b) İsmet İnönü c) Fevzi Çakmak d) Kazım Karabekir e) Alif Fuat Cebesoy

MİLLİ MÜCADELE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler