Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Rollerimiz - Bir iş grubu veya kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen görev., Doğuştan kazanılan roller ve sonradan kazanılan roller - Rollerimiz ikiye ayrılır., Mesleki rol - İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranış ve kurallara uygun hareket etmeye ne denir?, Mezar - Kurgan, Töre - Yazısız hukuk kuralları, Kurultay - Meclis, atı ile gömülür - Savaşta biri atı ile ölürse, İklim şartları ve otlak yetersizlik - Türklerin orta Asya dan göç etmelerinin nedenlerinden iki tanesi, MeteHan dönemi - Orta Asya Hun devletinin en parlak dönemi, Göktürk (Köktürk) devleti - Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılmış devlet, Türeyiş ve göç - Uygurların destanı, Hicret - Müslümanlarım Mekke’den Medine’ye göçü, Ensar - Medineli müslümanlar, 624 Bedir savaşı - Mekkeliler ve Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş, Hz Osman - İlk islam donanmasını (Deniz kuvvetleri) hazırlayan kişi, Dört Halife devri - Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman ve Hz Ali’nin dönemlerinin toplamı, Malazgirt Savaşı - Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş, Birer derece aralıklarla çizilir - Paralellerin özelliklerinden biri, Ekvator - En büyük paralel dairesi , Greenwich - Meridyenlerin başlangıç noktası,
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler