Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Dince zengin sayılanların malının kırkta birini yılda bir kez fakirlere vermesi. a) Sadaka b) Zekat c) Fitre d) Sadaka-i cariye 2) Hangisi zekat kelimesinin anlamlarından biri değildir? a) Paylaşmak b) Temizlenmek c) Arınmak d) Gelişme 3) Zekat vermenin dinen hükmü? a) Vacip b) Sünnet c) Mekruh d) Farz 4) Zekat verebilmek için mali yeterlilik ölçüsüne denir? a) Fidye b) Fitre c) Sadaka d) Nisab 5) Tarım ürünlerinden verilen zekata denir? a) Vergi b) Fiter c) Öşür d) Fidye 6) 40'tan 120'ye kadar Küçük baş hayvanın zekatı en az kaç tanedir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 7) 120'de 200'e kadar Küçük baş hayvanın zekatı en az kaç tanedir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 8) Büyük baş hayvanın zekat oranı? a) 1/20 b) 1/10 c) 1/40 d) 1/30 9) Deve'de zekat miktarı? a) Her beş deve için bir deve b) Her beş deve için bir küçük baş hayvan c) Her beş deve için bir deve yavrusu d) 1/5 10) Masrafsız tarım ürünlerinde zekat miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) 1/40 b) 1/10 c) 1/20 d) 1/30 11) Ticaret Mallarında zekat oranı? a) 1/20 b) 1/10 c) 1/40 d) 1/30 12) Masraf edilerek elde edilen tarım ürünlerinde zekat oranı? a) 1/40 b) 1/10 c) 1/30 d) 1/20 13) Madenlerde zekat oranı? a) 1/5 b) 1/30 c) 1/10 d) 1/20 14) Zekat ile ilgili hangisi yanlış bir ifadedir? a) Malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım b) Malın gelir getirecek cinsten olmaması lazım c) Asli ihtiyaçlardan zekat verilmez d) Verecek kişinin müslüman olması lazım 15) Kişiye hem hayattayken hem de ölünce de sevap kazandırmaya devam eden sadaka? a) Fıtır sadakası b) Sadaka-i cariye c) Fitre d) Fidye 16) Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. b) Toplumda ekonomik dengeyi sağlar c) Zekât malın azalmasına sebep olur d) Müslümanlar arasında köprü vazifesi görür. 17) Hangisi fitre için söylendiğinde yanlış olur? a) Miktarı, bir insanı bir gün doyuracak kadar olmalıdır. b) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir c) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi verilmez. d) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir 18) Hangisi sadece zengin Müslümanlara ait bir ibadet değildir? a) Sadaka b) Zekat c) Kurban d) Hac 19) Aşağıdakilerden hangisi Muan suresinde geçmez? a) Oruç b) Namaz c) Zekat d) Yardım 20) Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir? a) Hz. Harun b) Hz. Musa c) Hz. Şuayb d) Hz. İbrahim 21) Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye olarak değerlendirilemez? a) Afrika'da su kuyusu açmak b) Kütüphaneye kitap bağışlamak c) Bir hayvan barınağı yapmak d) Ramazan'da yardım kolisi dağıtmak

2. Ünite Genel Değerlendirme Bulmaca

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler