Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Zekat - Dince zengin sayılanların malının kırkta birini yılda bir kez fakirlere vermesi., Bereket - Zekat kelimesinin anlamlarından biri , Farz - Zekat vermenin dinen hükmü, Nisab - Zekat verebilmek için mali yeterlilik ölçüsü, Öşür - Tarım ürünlerinden verilen zekat, Sadakaicariye - Kişiye hem hayattayken hem de Kişiye ölünce de sevap kazandırmaya devam eden sadaka, Sadaka - Maddi ve manevi yardımlar, dayanışma, paylaşma, Namaz - Maun suresinde geçen bir ibadet, Şuayb - Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamber, Musa - Hz. Şuayb'ın yanında 10 yıl kalan peygamber, Riya - İbadeti kullara gösteriş olsun diye yapma, Dede - Zekat verilmeyecek bir kişi, Tevbe - Zekatın kime verileceğini bildiren ayetin geçtiği sure, Maun - Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi, İnfak - Allah rızası için malında harcama yapmak, Koyun - 5 deve için verilen zekat (bir keçi veya .......... ), Baba - Zekat verilmeyen bir kişi, Gösteriş - Riyakarlık, Fitre - Ramazan ayında zengin müslümanların ailedeki her birey için vermesi gerektiği sadaka,

2. Ünite Genel Değerlendirme Bulmaca

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler