Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) افتح aç(müzekker) 2) أغلقي kapa(müennes) 3) أعيدي say(müennes) 4) قل söyle(müzekker) 5) أجيبي  cevapla(müennes) 6) افتحي aç(müennes) 7) أغلق kapa(müzekker) 8) قولي söyle(müennes) 9) أجب cevapla(müzekker) 10) استمعي dinle(müennes) 11) أعد say(müzekker) 12) استمع dinle(müzekker) 13) امسح sil(müzekker) 14) اكتب yaz(müzekker) 15) امسحي sil(müennes) 16) اكتبي yaz(müennes) 17) ادخلي gir(müennes) 18) اخرجي çık(müennes) 19) ادخل gir(müzekker) 20) اخرج çık(müzekker) 21) اسكت sus(müzekker) 22) اسكتي sus(müennes) 23) ادخلي gir(müennes) 24) تكلم konuş(müzekker) 25) اخرجي çık(müennes) 26) تكلمي konuş(müennes) 27) اجلس otur(müzekker) 28) قم kalk(müzekker) 29) اجلسي otur(müennes) 30) انظري bak(müennes) 31) انظر bak(müzekker) 32) قومي kalk(müennes)

5. Sınıf (Sınıf Talimatları)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler