Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangi sözcük iki heceden oluşur? a) gözlük b) ders c) bilgisayar d) göz 2) 13+5 işleminin sonucu kaçtır? a) 16 b) 18 c) 19 d) 20 3) Atatürk'ün annesinin adı nedir? a) Makbule Hanım b) Hatice Hanım c) Zübeyde Hanım d) Ayşe Hanım 4) Atatürk'ün babasının adı nedir? a) Kemal Bey b) Ziya Bey c) Dursun Bey d) Ali Rıza Bey 5) Annemizin erkek kardeşine ne deriz? a) Dayı b) Amca c) Enişte d) Kuzen 6) Ülkemizin başkenti neresidir? a) İstanbul b) Ankara c) Adana d) Edirne 7) "Anne kalem al." Cümlesi kaç sözcükten oluşur? a) 2 b) 4 c) 3 d) 5 8) 3 birlik 4 onluktan oluşan sayı kaçtır? a) 33 b) 45 c) 34 d) 43 9) Anne ,baba ve çocuktan oluşan aileye nasıl aile denir? a) Çekirdek b) Geniş c) Küçük d) Büyük 10) Babam bana 3 top aldı.Annem de 7 top aldı. Toplam kaç topum oldu? a) 9 b) 10 c) 11 d) 8 11) 8+4=? İşleminin sonucu kaçtır? a) 15 b) 14 c) 12 d) 13 12) Eymen ....................otlattı. Noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? a) suları b) çiçekleri c) kalemleri d) koyunları 13) Hangisi soru cümlesidir? a) Okula gittim. b) Okula gittin mi? c) Okula gitmedim. d) Okulu özledim. 14) 6+3 işleminin sonucuyla hangi işlemin sonucu aynıdır? a) 2+3 b) 5+4 c) 8+2 d) 7+4 15) Toplama işlemlerinden hangisinin sonucu 20'dir? a) 15+5 b) 8+8 c) 17+2 d) 14+5 16) Toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? a) 6+6=11 b) 8+2=10 c) 3+4=7 d) 5+5=10 17) 10'ar ritmik saymalardan hangisi yanlıştır? a) 20-40-50-60 b) 40-50-60-70 c) 10-20-30-40 d) 30-40-50-60 18) Bir ailede hangisinin olması yanlıştır? a) Saygı b) Kıskançlık c) Sevgi d) Yardımlaşma 19) "Kaliteli" kelimesinde kaç tane harf vardır? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 20) Aslı babasına ..............yazdı.Boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? a) Ayakkabı b) elma c) koyun d) mektup 21) Hangisi soru cümlesidir? a) Babam sebze aldı mı? b) Babam sebze aldı. c) Babam sebze almadı. d) Babam brokoli aldı. 22) "Hakan okula başladı."Kim okula başladı? a) okula b) başladı c) Hakan d) Eda 23) Hangi cümle 3 sözcükten oluşur? a) Çiçek aldım. b) Ela top oynadı. c) Bugün hava çok güzel. d) Engin annesine kek aldı. 24) 7 rakamının yazımında kaç harf kullanılır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

GENEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler