Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın gözlemlenebilen katmanlarından biridir? a) Magma b) Yer kabuğu c) Çekirdek 2) Dünya'nın şekli ve hareketleriyle ilgilenen bilim dalına ne denir? a) Astroloji b) Astronomi c) Gastronomi 3) Dünya'nın en iç kısmında bulunur.En ağır ve sıcak katmandır? a) Yer kabuğu b) Çekirdek c) Manto 4) Rüzgarlı bir havada ağaç yapraklarının yaptığı hareket türü hangisidir? a) Sallanma b) Yavaşlama c) Dönme 5) Hangisi tat alma organımızdır? a) Ağız b) Deri c) Dil 6) Viraja giren arabanın yaptığı hareket türü hangisidir? a) Yön değiştirme b) Dönme c) Hızlanma 7) Kuvvet cisimlere hangisini yapabilir? a) Sayısını artırabilir. b) Rengini değiştiebilir. c) Şeklini değiştirebilir. 8) Aşağıdakilerden hangisinin hareket türü farklıdır? a) b) c) 9) Dünya modeli üzerinde yeşil ve kahverengi renkte gösterilen katman hangisidir? a) Kara b) Hava c) Su 10) Aşağıdakilerden hangisi gezegenimizde bulunan katmanlardan biri değildir? a) Kara katmanı b) Bulut katmanı c) Su katmanı 11) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ispatlar? a) İnsanların Dünya'dan düşmemesi b) Güneş’in hep aynı yerde durması c) Uzaktan gelen geminin önce bacasının görünmesi 12) Hareketli bir cismi durdurmak için …………… yönde kuvvet uygulamalıyız. Cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamamız uygun olur ? a) Hareketiyle aynı yönde b) Hareketiyle ters yönde c) Sabit bir nesne koymak 13) Aşağıdakilerden hangisi hareketli varlıkların sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? a) Vantilatöre dokunmak b) Topa ayağıyla vuran kişinin önünde durmak c) Yazı yazmak 14) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a) Katı- kaya b) Sıvı- kum c) Gaz- kan

3.sınıf Fen Bilimleri

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler