Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) izleyici a) audience b) entertaining c) decide d) episode 2) katlanamamak a) crazy about b) cartoon c) episode d) can’t stand 3) önemsemek a) comedy b) couch potato c) audience d) care about 4) çizgi film a) cartoon b) clumsy c) cookery d) audience 5) kanal a) channel b) cartoon c) entertaining d) commercial 6) sakar a) funny b) clumsy c) couch potato d) cookery 7) komedi a) comedy b) can’t stand c) crazy about d) commercial 8) reklam a) care about b) commercial c) cartoon d) director 9) aşçılık a) escape b) channel c) crazy about d) cookery 10) patates çuvalı a) comedy b) entertaining c) fantastic d) couch potato 11) çok fazla sevmek a) crazy about b) comedy c) care about d) documentary 12) karar vermek a) decide b) escape c) cartoon d) discussion 13) yönetmen a) director b) comedy c) cookery d) can’t stand 14) tartışma a) discussion b) funny c) decide d) episode 15) belgesel a) director b) care about c) documentary d) decide 16) eğlendirici a) crazy about b) director c) care about d) entertaining 17) bölüm a) episode b) cartoon c) discussion d) entertaining 18) kaçmak a) crazy about b) entertaining c) cookery d) escape 19) büyüleyici a) escape b) funny c) crazy about d) fantastic 20) komik a) couch potato b) funny c) commercial d) fantastic

television unit 5

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler