Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Golgi hem depo görevi hemde hücre içi iletim yapar. a) Doğru b) Yanlış 2) Ribozom hücrede sindirimde görevlidir. a) doğru b) yanlış 3) Koful depodur. a) doğru b) yanlış 4) Mayozda parça değişimi görülür. a) doğru b) yanlış 5) Mitozda 4 tane hücre oluşur a) Doğru b) Yanlış 6) Hücre dıştan içe doğru nasıl dizilir? a) Hücre zarı-Sitoplazma-Çekirdek b) Sitoplazma-Hücre zarı-Çekirdek c) Çekirdek-Sitoplazma-Hücre zarı

Fen hücreler + Mayoz mitoz 2. ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler