Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Fiziğin alt dallarından hangisi kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskobik özelliklerini araştırır? a) Atom Fiziği b) Elektromanyetizma c) Termodinamik d) Katıhal fiziği e) Optik 2) Fizik bilimi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Bazı bilgiler teknolojinin ilerlemesiyle değişebilir. b) Madde ve enerjinin etkileşimini inceler. c) Sosyal olayları herhangi bir alt alanda doğrudan incelemez. d) Biyoloji ve kimya gibi bazı bilim dalları fizik yasalarından faydalanır. e) Doğa olaylarına mantıklı açıklamalar üretmeye çalışır. 3) Aşağıda verilenlerden hangisinde optikten yararlanmaya gerek yoktur? a) Fiber optik kablolar b) Gece görüş dürbünü c) Savaş uçaklarının hareketi d) Lazer ışığı e) Elektrik süpürgesi ile temizlik 4) Aşağıdakilerden hangisi hem türetilmiş hem de vektörel büyüklüktür? a) Akım şiddeti b) Kuvvet c) Sıcaklık d) Metre e) Kütle 5) Aşağıda verilen bilim araştırma merkezlerinden hangisi bir nükleer araştırma merkezidir? a) ASELSAN b) TÜBİTAK c) ESA d) TAEK e) CERN 6) Aşağıdakilerden hangisi adezyona örnek değildir? a) Tamamen bitirilen su şişesinin iç yüzeyinde su damlalarının kalması. b) Duş aldıktan sonra vücudun ıslak kalması c) Yağmur damlasının dağılmadan yeryüzüne ulaşması. d) Yağmur damlalarının cama yapışması e) Muslukta damlamakta olan suyun belirli bir ağırlığa ulaşmadan musluktan ayrılmaması. 7) Yüzey gerilimi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Yüzey gerilimi sıvının cinsine bağlıdır. b) Suyun yüzey gerilimini deterjan azaltır. c) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. d) Suyun yüzey gerilimini tuz arttırır. e) Yüzey geriliminde adezyon kuvveti etkilidir. 8) Hareket ile ilgili hangisi yanlıştır? a) 3 çeşit hareket vardır. b) Bir cismin konumunun zamanla değişmesidir. c) Yer değiştirme son konumdan ilk konumun çıkarılmasıyla bulunur. d) Hareket görecelidir. e) Sürat birim zamandaki yer değiştirmedir. 9) Hız zaman grafiği ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Grafik ile zaman ekseni arasındaki alan yer değiştirmeyi verir. b) Hızın işareti hareketin yönünü belirtir. c) Hız değişimi, yer değiştirme ve ivme bulunabilir. d) Grafik zaman ekseninden uzaklaştıkça hızlanır. e) Zaman eksenin üzerindeki kısım negatif, altındaki kısım pozitiftir. 10) Hız ile ilgili hangisi doğrudur? a) v=x/t şeklinde gösterilir. b) Birim zamanda alınan yoldur. c) SI birimi m/s dir. d) Skalerdir. e) Formülü hız='Alınan yol/zaman'dır. 11) Doğrusal bir yolda 10 m/s sabit hızla giden araç 3 saniye ivmeli hareket yaparak hızını 16 m/s ye çıkarıyor. Buna göre aracın ivmesi kaç m/s2 dir? a) 5 b) 2 c) 6 d) 3 e) 4 12) Kenar uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki bir kutunun hacmi V' dir. Buna göre V kaç desimetreküptür? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 13) Hacmi 200 litre olan depo, özkütlesi 6,4 g/cm3 olan sıvıyla dolduruluyor. Buna göre bu deponun kütlesi kaç kg artar? a) 12,8 b) 1280 c) 12800 d) 128 e) 128000 14) Özkütlesi 19,32 g/cm3 olan maddenin 50 cm3 ünün kütlesi m'dir. Buna göre, m kaç gramdır? a) 456 b) 542 c) 1024 d) 966 e) 684 15) I. Renk II. Maddenin türü III. Kesit alanı/hacim oranı Verilenlerden hangileri maddenin dayanıklılığına etki eder? a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) Yalnız III e) II ve III

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler