Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Demir tozu ve odun talaşından oluşan bir karışım hangi yöntemle ayrılabilir? a) Mıknatıs ile b) Eleme c) Süzme 2) Zeytinyağı-su karışımı hangi yöntemle birbirinden ayrılır? a) Ayırma hunisi b) Ayrımsal damıtma c) Basit damıtma 3) Hangisi heterojen bir karışım değildir? a) Gazoz b) Sis c) Ayran 4) Hangisi çözelti değildir? a) Süt b) Şerbet c) Kolonya 5) Hangi karışımı ayırmada süzme yöntemi kullanılamaz? a) Şekerli su b) Çamurlu su c) Naftalin-su 6) Hangi yöntem ile homojen özellikteki karışımları ayıramayız? a) Ayırma hunisi b) Buharlaştırma c) Ayrımsal damıtma 7) Birbiri içerisinde homojen olarak dağılmış sıvıların kaynama noktalarının farklılığından yararlanılarak ayrılmasına ...................denir. a) Ayrımsal damıtma b) Buharlaştırma c) Süzme 8) Hangisi çözeltidir? a) Kolonya b) Kahve c) Salata 9) Hangisi heterojen bir karışımdır? a) Toprak b) Deniz suyu c) Hava 10) Kum-çakıl taşı karışımı hangi yöntemle birbirinden ayrılabilir? a) Eleme b) Mıknatıs ile c) Ayırma hunisi ile

Karışımların çeşitleri ve karışımları ayırma yöntemleri

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler