Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangisi İslam Felsefesinin problemi değildir? a) İrade Özgürlüğü b) Tanrı'nın Varlığını Kanıtlama c) Hümanizm d) Bilgi Problemi 2) Muallim-i Sani (ikinci öğretmen) olarak bilinen rasyonalist filozof kimdir? a) Farabi b) Gazali c) İbn Sina d) İbn Rüşd 3) Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin akıl/inanç anlayışını iyi ifade eder? a) Akıl ile inancın uyumu söz konusudur. b) Akıl daha üstün bir konumdadır. c) Akıl ve inanç din adamlarının belirlediği ölçüdedir d) Felsefe sadece dine yöneliktir. 4) 15-17. yüzyıl felsefesinin diğer adı nedir? a) Reform b) Rönesans c) Helen d) Helenistik 5) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Felsefesinde önem kazanmamıştır? a) Akıl b) Bilim c) Sanat d) İnanç e) Hümanizm f) Bilgi 6) 12. yüzyılda başlayan çeviri hareketi hangi ülkede gerçekleşmiştir? a) Amerika b) İran c) İspanya d) İngiltere 7) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Felsefesindeki başlıca konulardan biri değildir? a) Devlet ve Hukuk Felsefesi b) İrade Özgürlüğü c) Kartezyen Felsefe d) Hümanizm e) Bilimsel Yöntem 8) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi Rönesans Hümanizminin "atası" ve " en ünlüsü" olarak bilinen filozoflardır? a) Montaige/Patrarca b) Newton/Bacon c) Descartes/Machiavelli d) Patrarca/Machiavelli 9) Aşağıdakilerden hangisi F.Bacon'un idol/putlarından biri değildir? a) Sinema b) Kabile/soy c) Mağara d) Tiyatro 10) Aşağıdaki isimlerden hangisi Rönesans Döneminde bilimsel çalışma yürütmemiştir? a) Bacon b) Kopernik c) Glovanni d) Newton

11. SINIF FELSEFE İSLAM/RÖNESANS

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler