Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) aşağıdakilerden hangisi ğayb alemine ait bir varlık değildir a) melekler b) cinler c) insan d) şeytan 2) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır a) melekler gelecekle ilgili şeyleri bilirler b) cinler ateşten yaratılmış varlıktır c) cinler de allah c.c. iman ve ibadetle yükümlüdür d) melekler nurdan yaratılmış varlıklardır 3) şunu iyi bilinki üzerinizde bekciler , değerli yazıcılar vardır . onlar , yapmakta olduklarınızı bilir infitar suresi 10 - 12 ayetler yukarıdaki ayet hangi meleklerden söz etmektetir   a) kiraman katimin b) dört büyük melek c) rahmet melekleri d) koruyucu melekler 4) muavvizeteyn  sureleri , aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir a) ihlas- kevser b) fatiha - bakara c) felak - nas d) ihlas - kureyş 5) aşağıdaki  kavram ve mekanları gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır a) arafat b) safa c) tavaf d) merve 6) diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışların , hac veya umre yapan kişilere haram olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edilir a) telbiye b) ihram c) imsak d) ikram 7) aşağıdaki  kavramları anlam ilişkisine göre gruplandıracak olursak hangisi dışarıda kalır a) peygamberlik b) cennet c) risalet d) nübüvvet 8) aşağıdakilerden hangisi h.z muhammedin insani yönüyle ilgili değildir a) evlenmesi b) ilahi vahiy alması c) ticaret yapması d) eceli gelince ölmesi 9) aşağıdakilerden hangisi cebrail a.s görevidir a) eceli gelenlerin canını almak b) tabiat olaylarını yönetmek c) sura üflemek d) vahiy getirme 10) meleklerle ilgili hangisi yanlıştır a) nurdan yaratılmışlardır b) yeme içme ihtiyacları yoktur c) çoğalamazlar d) gelecekle ilgili şeyleri bilirler

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler