Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Oruca başlama vaktine ne ad verilir? a) İmsak b) Sahur 2) Oruç tutan bir Müslümanın orucunu açtığı zamana ne ad verilir? a) İftar b) İmsak 3) Ramazan ayında camilerin minareleri arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir? a) Mukabele b) Mahya 4) Bir Müslümanın Ramazan ayında oruç tutmasının hükmü nedir? a) Farz b) Sünnet 5) Bir kişinin Kur'an-ı yüksek sesle okuması diğerlerinin de Kur'an-ı Kerimi takip etmesine ne ad verilir? a) Hatim b) Mukabele 6) Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaza ne ad verilir? a) Teravih Namazı b) Vitir Namazı 7) "............. tutun sıhhat bulun" hadisinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? a) Söz b) Oruç 8) Allah’ın (c.c.) kesinlikle yapılmasını emrettiği şeylerdir. a) Farz b) Sünnet 9) Oruç tutmak isteyen birinin gecenin bir bölümünde kalkıp yediği yemeğe ne ad verilir? a) İmsak b) Sahur 10) Ramazan ayında evlere gelen misafirlere verilen hediyelere ne ad verilir? a) Diş Kirası b) Fitre 11) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceye ne ad verilir? a) Kadir Gecesi b) Berat Gecesi 12) Hz. Davut (as.) gönderilen Kutsal kitabın ismi nedir? a) Tevrat b) Zebur 13) Hz. Davut (as) hangi kavme Peygamber olarak gönderilmiştir? a) İsrailoğulları b) Kureyş 14) Hz. Davut'un (as) , peygamber de olan oğlunun adı nedir? a) Hz. Musa b) Hz. Süleyman 15) Hz. Davut (as) kime karşı savaşmış ve onu yenmiştir? a) Calut b) Talut 16) Hz. Davut'un (as) geçimi sağlamak için yaptığı iş hangisidir? a) Zırh yapmak b) Askerlik 17) Ramazan ayında aile bireyleri sayısınca vermemiz gereken sadaka hangisidir? a) Fitre b) Zekat 18) Oruçlu olduğumuzu unutarak bir yudum su içersek orucumuz bozulur mu? a) Bozulur b) Bozulmaz 19) Kur'an ...................... ayında indirilmeye başlanmıştır. a) Recep b) Ramazan 20) ............................ orucu küçük çocukların tuttuğu bir oruçtur. a) Tekne b) Gemi 21) Sesi güzel olan insanlar için .......................... ses sahip denir. a) Davudi b) İbrahimi 22) Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye .............. denir. a) Mukabele b) Hatim 23) Hz. Muhammed haftanın hangi günlerini oruçlu geçirirdi? a) Salı - Cuma b) Pazartesi-Perşembe 24) Hz. Davud ........................... a) hükümdardı. b) köleydi. 25) Rabbena ............... demektir? a) Peygamber b) Rabbimiz

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler