Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? a) uçmak-uçmamak b) almak-vermek c) savaş-barış d) acı-tatlı 2) ’Doğum günümde babam bana hediye aldı.’’ cümlesinde koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmiştir? a) Güzel mi güzel bir gün. b) Sonunda biz de kazandık. c) Bu armağan karşısında ne diyeceğini bilemedi. d) Farkına varmadan onu kırmıştı. 3) ‘’Elindeki kır çiçekleri ile dolu olan vazoyu yere düşürdü. Vazonun kırılması ile benim de kalbim kırıldı.’’ cümlesinde geçen ‘’kır’’ sözcükleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? a) Zıt anlamlı b) Deyim anlamlı c) Eş anlamlı d) Eş sesli 4) Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metinden alınmıştır? a) Çektiği fotoğraflar harikaydı. b) Telefonu susmuyor, durmadan çalıyordu. c) Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır. d) Arkadaşına çok kırılmış olmasına rağmen belli etmiyordu. 5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dayanışma ve iş birliğini öğütlemektedir? a) Damlaya damlaya göl olur. b) Sakla samanı gelir zamanı. c) Bir elin nesi var iki elin sesi var. d) Üzümü ye bağını sorma. 6) 5773 sayısının en yakın onluğa yuvarlarsam hangi sayıyı elde ederim . a) 5770 b) 5780 c) 5700 d) 5800 7) Canerlerin evinde bir ayda 376 lira mutfak masrafına, 945 lira ev kirasına, 385 lira faturalara ödenmektedir. Canerlerin evinin aylık ödeme tutarları toplam kaç liradır? a) 1708 b) 1709 c) 1706 d) 1700 8) Ahmet 768 sayfalık kitabın549 sayfasını okuduğuna göre okuyacak kaç sayfası kalmıştır? Ahmet 768 sayfalık kitabın 549 sayfasını okuduğuna göre okuyacak kaç sayfası kalmıştır? Ahmet 768 sayfalık kitabın 549 sayfasını okuduğuna göre okuyacak kaç sayfası kalmıştır?  a) 218 b) 291 c) 219 d) 281 9) Bir günde 25 soru çözen Ali 5 günde kaç soru çözer? a) 120 b) 115 c) 135 d) 125 10) Kerem’in 65 tane kitabı vardır. Kitaplığı ise 5 raflıdır. Kerem kitaplarını raflara eşit olarak yerleştirmek istiyor. Her rafa kaç tane kitap yerleştirmesi gerekir? a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 11) Görselde Doktor Murat beyin yaşadığı olaylar sıralanmıştır. Ancak sıralamada olayların kronolojik sırası karışmıştır. Olayların oluş sırasına göre sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) II–I–V–III-IV b) IV–II–I–V–III c) I-II–III–IV-V d) IV-II–V–I–III 12) Kimlik kartının arka yüzünde, kimlik kartımıza akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip (yonga) yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu çip içerisinde depolanan bilgilerden biri değildir? a) Fotoğraf b) Parmak izi c) Nüfus kayıt bilgileri d) İmza 13) *Türklerin ata sporudur.*Geçmişten günümüze kadar uzanan bir gölge oyunudur*Ünlü bir halk ozanımızdır. Bu cümleleri kültürel ögelerimizle eşleştirdiğimizde hangisi eşleşmez? a) Hacivat ve Karagöz b) Aşık Veysel c) Horon d) Cirit 14) Aşağıdaki oyunlardan hangisi geleneksel Türk oyunlarından değildir? a) Basketbol b) Bezirgânbaşı c) Yakan top d) Topaç 15) Vatanımızı kurtarmak için Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğinde çocuğu, genci, yaşlısı; kadını ve erkeğiyle topyekun mücadeleye giriştiği savaşın adı nedir? a) Çanakkale Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) I. Dünya Savaşı d) Kurtuluş Savaşı 16) Görselde verilen maden örnekleri ile kullanıldıkları alanları eşleştirip numaralarını kutulara yazdığımızda hangi seçenekteki sıralama doğru olur? a) 1-2-3-4-5 b) 2-3-4-5-1 c) 5-1-2-3-4 d) 2-3-5-4-1 17) Yukarıdaki açıklamaları dikkatlice okuyalım. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip edersek hangi çıkışa ulaşırız? a) 2 b) 3 c) 1 d) 4 18) Dünya’nın Güneş karşısındaki konumu görseldeki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) K noktasında gece yaşanmaktadır. b) L noktasında gündüz yaşanmaktadır. c) K noktasında gündüz yaşanmaktadır. d) L noktasında kış mevsimidir. 19) Yağ ve karbonhidratın vücudumuzdaki öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Düzenleyici b) Yapıcı ve Onarıcı c) Besleyici d) Enerji verici 20) Görseldeki otobüse hareketi yönü ile ters yönde kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? a) Yön değiştirebilir b) Hızlanabilir c) Yavaşlayabilir d) Durabilir

GENEL DEĞERLENDİRME

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler