Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) TÜRKÇE: Aşşağıdaki yazım yanlışlarını bulunuz. a) on dokuz b) gazete c) Ata Türk d) Labrent e) Elma f) Lımon 2) İNGİLİZCE: Aşşağıdakilerden hangilerinin yazımı doğrudur? a) Limon b) apple c) blue d) niaght e) love f) image 3) MATEMATİK: Aşşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur? a) 17+19=36 b) 5-3=2 c) 6.5=35 d) 45÷5=9 e) 32.259=otuz iki tam yüz doksan beş. f) 09.55=Dokuza beş var. 4) BİLİŞİM: Aşşağıdakilerden hangisi bilişim dersi konusundan değildir a) Vektör b) BitMap c) görsel d) Format e) kanun f) GB

4 Test :Türkçe/İngilizce/Matematik/Bilişim

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler