-ed: play, look, talk, wait, -d: dance, love, like, use, -ied: carry, study, hurry, worry, double letter + -ed: hug, travel, stop, nod,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?