Hacerülesved - Kabe'nin güneydoğu köşesindeki siyah taştır, Sefa ve Merve - Kabe'nin iki yüz metre Güneydoğusun'da kalan iki tepedir, Arafat - Mahşerin provası niteliğinde olan yere verilen addır, Beytullah - Kabe'nin diğer adıdır Allah'ın evi anlamında kullanılır, Mikat - İhram yasaklarının başladığı yer, Tavaf - Kabe etrafında 7 kez dönmek, İhram - Hac yapacakların giyeceği dikişsiz elbise, Say - Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek, Müzdelife - Hacı adayları bayram günü şeytan taşlamak için burada taş toplar, Telbiye - İhrama giren hacıların Kabe'ye varıncaya kadar yaptığı dua, Mina - Kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir, Vakfe - Arefe günü hacıların Arafat'ta bir müddet beklemesi,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?