1) Hz. Musa'nın soyu hangi peygambere dayanır? a) Hz.İbrahim b) Hz. Harun c) Hz ismail d) Hz. İdris 2) Hz. Musa'nın kardeşi kimdir ? a) Hz. İbrahim b) Hz. Harun c) Hz. Yakup d) Hz. İsmail 3) Eski mısırda krallara ne denirdi ? a) Kral b) Padişah c) Emir d) Firavun 4) Hz Musa zamanında Mısır yöneticisi İsrailoğulları'na nasıl davranıyordu ? a) Onlara önemli görevler veriyordu. b) İsrailoğullarına ağır işgence ediyordu. c) Onlara hiç zarar vermiyordu. d) İsrailoğulları ve Mısır halkına eşit davranılıyordu. 5) "...Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırıak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndürüceğiz ve onu peygamberlerden biri yapıcağız... " (Kassas 7. ayet) Bu ayet kime hitap edmiştir ? a) Hz. Muhammed'in annesine. b) Hz. İbrahim'in annesi. c) Hz. Yusuf'un annesine. d) Hz. Musa'nın annesine. 6) Firavun neden doğan erkek çocuklarını öldürmeye karar verdi ? a) İsrailoğğularının neslinin çok çogaldığı için. b) Sınıf intikamı için. c) Erkek çocuklarını sevmediği için. d) Gördüğü rüyadan etkilenerek tahtını israiloğullarından birinin almasından korktuğu için 7) Hz. Musa'yı kim evlat edinmek istedi ? a) Hz. Meryem b) Hz. Asiye c) Hz. Hatice d) Hz. Aişe 8) Hz Musa neden Mısır'dan ayrılmak zorunda kaldı ? a) Tatile gitmek için. b) Akraba ziyareti için. c) Kazayla bir kıptiyi öldürünce öldürülmemek için. d) Mısır'dan sıkıldığı için. 9) Mısır'dan ayrılan Hz. Musa hangi şehre gitti ? a) Mekke b) Medine c) Medyen d) Kudüs 10) Hz. Musa Medyen şehrinde ne kadar kalıyor ? a) 15-20 Yıl b) 30-32 Yıl c) 8-10 Yıl d) 5-6 Yıl 11) Hz. Musa'ya nerede peygamberlik görevi verildi ? a) Medyen'de b) Kudüs'te c) Tur dağında d) Mekke'de 12) Hz. Musa Medyen şehrinde hangi peygamber ile tanışıyor ? a) Hz. Şuayb b) Hz Harun c) Hz. Yakup d) Hz. İdris 13) Hz. Musa firavun karşısında Allah'tan kimi yardımcı olarak istedi ? a) Hz. İbrahim'i b) Hz. Harun'u c) Hz.İsmail'i d) Hz. Davut'u 14) Hz. Musa'ya elindeki asayı kim verdi ? a) Hz. Şuayb b) Hz. İlyas c) Hz. Yusuf d) Hz. Harun 15) Aşağıdakilerden hangisiHz. Musa'ya verilen mucizeler den biridir ? a) Ölüleri Diriltmesi b) Asasının yılana dönüşmesi. c) Kayadan deve çıkması. d) Elindeki demirin mum gibi olarak ateşsiz zırh yapması. 16) Hz. Musa ve Hz. Harun firavundan ne istiyor ? a) Allah'ın elçileri olduklarını bildirip İsrailoğullarını serbes bırakmalarını ister. b) Sarayda yaşamak. c) Ailesinin özgürlüğünü. d) Bakan olmek. 17) Firavun Hz. Musan'nın mucizesi karşısında ne yaptı ? a) Mısır'ın önde gelen sihirbazları ile Hz. Musa'yı karşılaştırıyor. b) Firavun bu mucizelere hayran kaldı. c) Hz. Musa'ya ödüller verdi. d) Firavun bu mucizeleri kendisine öğretmesini ister. 18) Firavun sihirbazların ve Hz. Musa'nın mucizelerini karşılaştırdığında nasıl tepki verdi ? a) Onlara ödül verdi. b) Sihirbazların statülerini artırdı. c) Sihirbazların iman etmesine çok kızdı ve onları öldürttü. d) Hiç bir şey yapmadı. 19) Sihirbazlar Hz. Musa'nın asasının onların iplerini yutan bir yılana dönmesine görünce ne yaptılar ? a) Allah'a iman ettiler b) Hz Musay'a kızdılar c) Hz. Musa'nın hile yaptığnı söylediler. d) Firavundan yardm istediler. 20) Aşağıdakilerin hangisi firavunun İsrailoğulları'na baskı ve zulmü artınca Allah'ın onlara bir mucize olarak gönderdiği musibet değildir ? a) Tufan b) Çekirge istilası c) Ürün güvesi d) Kar yağışı 21) Her musibetten sonra firavun Hz. Musa'ya ne söz verir ? a) Musibet kalkınca Hz. Musaya İsrailoğullarını serbes bırakıcağına söz veriyor. b) Onu evlet ediniceğini söz veriyor. c) Artık Mısır'ın İsrailoğullarına ait olduğunu söylüyor. d) Hz. Musa'nın her dediğini yapacağına söz veriyor. 22) Hz. Musa İsrailoğulları'nı alıp yola çıkınca firavun ne yaptı ? a) Hiç bir şey yapmadı. b) Bir ordu ile onların peşine düşüyor. c) Hz. Musa'ya vazgeçmesi için mektup gönderdi. d) Hz. Musay'a kızıp baığrıp çağırdı. 23) Hz. Musa deniz kenarına varınca ne yaptı ? a) Orada konakladılar. b) Geri döndüler. c) Allah'tan vahiy alan Hz. Musa asasını denize vurdu an deniz ikiye ayrıldı ve yol açıldı. d) Firavuna teslim oldular. 24) Allah Hz. Musa'nın kavmi İsrailoğullarını denizden karşıya geçirince ne ile besliyor ? a) Tavuk. b) Hindi. c) Balık. d) Kudret helvası ve bıldırcın. 25) Hz. Musa kavminden ayrılıp denizden karşıya geçince kavminden ayrılıp nereye gider ? a) Tur Dağına. b) Arafat dağına. c) Beydülmakdüs. d) Mısır. 26) Hz. Musa Tur Dağına gidince İsrailoğulları Allah'ı bırakıp neye tapınmaya başladılar ? a) Kuşlara. b) Ateşe. c) Takılarından yaptıkları böğüren bir buzağıya . d) Allah'a ibadette devam ettiler. 27) Tur Dağında iken Hz. Musa Allah'tan ne istiyor ? a) Halkı için para. b) Halkı için güç. c) Arkadaşlarının güçlü olmasını. d) Allah'ı görmek istiyor. 28) Allah Tur Dağında Hz. Musa'ya ne ikram eder ? a) Su b) Ateş c) Tevrat'ın yazılı olduğu levhalar. d) Sıcak bir yatak. 29) Tur Dağı'ndan dönen Hz. Musa kavminin buzağıya tapıldığını görünce çok kızar Hz. Harunun yakasına yapışır. O da kendisini öldürmeye çalıştıklarını, onlara engel olamadğını söyler. Hz. Musa bunun üzerine ne yapar ? a) Tek başına çıkıp gider. b) Kavmini uyararak ve Harun (as) ile bağışlanmak için Allah'a dua eder. c) Kavmine aferin der d) Hiç bir şey yapmadı. 30) Hz. Musa'nın mucizelerinei sıraladığımızda hangisi dışarıda kalır. a) Koynuna soktuğu elin bembeyaz olaması. b) Asasının yılana dönüşüp sihirbazların iplerini yutması. c) Asası ile kızıldenizi ikiye bölmesi d) Kayadan deve çıkarması.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?