Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yanlışlık yapılmamıştır? a) çenber b) kiprik c) yalnış d) sürpriz 2) Aşağıdaki hangi sözcük ikilisi zıt anlamlı değildir? a) kuru-yaş b) taşlı-taşsız c) bayat-taze d) özgür-tutsak 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük yoktur? a) ocak ayında dayım bize gelecek b) fırından 5 tane ekmek aldım c) babam sabah erkenden işe gitti d) bu mevsimde dağlara dolu yağar 4) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu yönünden farklıdır? a) tencere dibin kara seninki benden kara b) rüzgar eken fırtına biçer c) ne ekersen onu biçersin d) çama elin kapısını çalarlar kapını 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" ekinin yazılışı yanlıştır? a) anladım ki murat bizimle gelmeyecek b) dolapta ki kitapları almayı unuttu c) gördük ki biraz daha çalışmalıymış d) öyle bir bağırdı ki herkes ona baktı

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler