Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Yoğuşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir? a) sıvıdan gaza b) katıdan sıvıya c) gazdan sıvıya d) sıvıdan katıya 2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. b) Maddelerin erime sıcaklıkları ile donma sıcaklıkları birbirine eşittir. c) Doğadaki tüm maddelerin erime sıcaklıkları aynıdır. d) Madde miktarı artırılırsa maddenin donma sıcaklığı değişmez. 3) Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün görevleri arasında yer almaz? a) Bitkiyi toprağa bağlamak. b) Yeni yaprak ve çiçekleri oluşturmak. c) Topraktaki suyu gövdeye iletmek. d) Topraktaki mineralleri gövdeye iletmek 4) Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Doğa olaylarının birçoğu kuvvet etkisi ile gerçekleşir. b) Kuvvetin etki ettiği bütün cisimler hareket eder. c) İtme veya çekme şeklindedir. d) Kuvvet, etki ettiği cismin şeklini değiştirebilir. 5) Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? a) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder. b) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir. c) Hayatımızı her zaman zorlaştırır. d) Hareketlinin hızını yavaşlatır.

5.Sınıf Fen Bilimleri Turnuvası

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler