Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
(x+2)2 - x2+4x+4, (x-2)2 - x2-4x+4, (2x+2)2 - 4x2+8x+4, (2x-2)2 - 4x2-8x+4, (x+1)2 - x2+2x+1, (x-1)2 - x2-2x+1, (2x+1)2 - 4x2+4x+1, (2x-1)2 - 4x2-4x+1, (3x+2)2 - 9x2+12x+4, 100-x2 - (x-10).(x+10), 100-25x2 - (10+5x).(10-5x), x2-1 - (x-1).(x+1), x2-4 - (x-2).(x+2), 4x2-4 - (2x-2).(2x+2), 25x2-9 - (5x-3).(5x+3),

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler