Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) "Ay'ın kendi etrafında dönme hızıyla, Dünya etrafında dolanma hızı birbirine eşittir." Bu durum aşağıdaki olaylardan hangilerine neden olur? a) Ay'ın ışık enerjisini Güneş'ten almasına. b) Rüzgar ve yağış olaylarının görülmemesine. c) Dünyadan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzünün görünmesine. d) Ay'ın yüzeyinde meteor çukurlarının oluşmasına. 2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. b) Maddelerin erime sıcaklıkları ile donma sıcaklıkları birbirine eşittir. c) Doğadaki tüm maddelerin erime sıcaklıkları aynıdır. d) Madde miktarı artırılırsa maddenin donma sıcaklığı değişmez. 3) Yoğuşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir? a) sıvıdan gaza b) katıdan sıvıya c) gazdan sıvıya d) sıvıdan katıya 4) Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün görevleri arasında yer almaz? a) Bitkiyi toprağa bağlamak. b) Yeni yaprak ve çiçekleri oluşturmak. c) Topraktaki suyu gövdeye iletmek. d) Topraktaki mineralleri gövdeye iletmek. 5) Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir? a) Fotosentez b) Solunum c) Terleme d) Büyüme 6) Aşağıda verilen canlılardan hangisi yavrularını sütle besler? a) Karga b) Sincap c) Deve kuşu d) Köpek balığı 7) Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir? a) Vücutları pullarla kaplıdır. b) Solungaç solunumu yaparlar. c) Yumurta ile ürerler. d) Hepsi. 8) Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Doğa olaylarının birçoğu kuvvet etkisi ile gerçekleşir. b) Kuvvetin etki ettiği bütün cisimler hareket eder. c) İtme veya çekme şeklindedir. d) Kuvvet, etki ettiği cismin şeklini değiştirebilir. 9) Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? a) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder. b) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir. c) Hayatımızı her zaman zorlaştırır. d) Hareketlinin hızını yavaşlatır. 10) Araç lastiklerinin yazın _____ ve _____ hale gelmesi, kışın ise ______ ve ______ hale gelmesi gazlarda genleşme ve büzülmeye örnektir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir? a) sert - şişkin - yumuşak - sönük b) yumuşak - sönük - sert - şişkin c) yumuşak - şişkin - sert - patlak d) patlak - sert - şişkin - yumuşak

5.Sınıf Fen Bilimleri Turnuvası

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler