ETTEHİYYATU LİLLAHİ VESSALEVATU VETTAYYİBAT, ESSELAMU ALEYKE EYYUHENNEBİYYU, VE RAHMETULLAHİ VE BERAKATUH, ESSELAMU ALEYNA VE ALA İBADİLLAHİSSALİHİN, EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH, VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUH.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?