Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) cümleleri öğeleri eş görevli sözleri bağlayan tek başına anlamı olmayan kelimelere ne denir? a) edat b) ünlem c) bağlaç d) zamir 2) tek başlarına anlamları olmayan başka kelimelere öbekleşerek anlam ilgileri kuran sözcüklere ne denir? a) bağlaç  b) edat c) zamir d) ünlem 3) (Bu çocuk karınca gibi çalışkandır)cümlesinde edat hangi anlam katmıştır? a) birliktelik b) karşılaştırma c) yön d) benzerlik 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur a) Her sabah kırlarda ya da kentin sokaklarında dolaşırım b) bu cümleler çocukluğumdan beri beni etkilemişti c) benim verdiğim cevaplar bir terzinin elinden çıkmış gibiydi d) her cümle her algı gerçek olamayacak kadar şişmişti

türkçe demir karamancı

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler