1) Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü,dürüst kimseler olduğunu anlatan sıfat hangisidir? a) İsmet b) Tebliğ c) Fetanet d) Sıdk e) Emanet 2) Günahtan uzak olmak, günah işlememek anlamına gelen peygamber sıfatının adı nedir? a) İsmet b) Tebliğ c) Fetanet d) Sıdk e) Emanet 3) Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak,hiçbir şeyi eş koşmadan, ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmak anlamına gelen terim hangisidir? a) İman b) Şirk c) İbadet d) Sevap e) Tevhid 4) Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ne ad verilir? a) Vahiy b) İsmet c) Tebliğ d) Tevhid e) İman f) İslam 5) sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak bazı peygamberlerine gönderdiği dini emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara ne ad verilir? a) Sure b) Cüz c) Ayet d) Hadis e) Suhuf f) İncil 6) Kitap-Peygamber eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır? a) Kur'an-ı Kerim-Hz.Muhammed b) İncil-Hz.İsa c) Tevrat-Hz. İbrahim 7) Kur'an-ı Kerim İle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) 114 sure vardır b) 610 yılında inmeye başlamıştır. c) İlk suresi Fâtiha'dır. d) En kısa Kevser Suresidir e) En uzun Bakara Suresidir f) Son sure Felak'tır. 8) İlk İnsan ve ilk peygamberin adı nedir? a) Adem b) Havva c) Habil d) Kabil e) Nuh f) Muhammed 9) Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamberin ismi geçmektedir? a) 28 b) 32 c) 25 d) 38 e) 30 10) Peygamberlere ilahi mesajları hangi melek iletmiştir? a) Mikail b) Cebrail c) İsrafil d) Hafaza e) Azrail

6.sınıf 1.Ünite Kavramlar

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?