TERİM - Toplama ve çıkarma işlemleriyle birbirinden ayrılan ifadelerdir., KATSAYI - Terimlerde çarpım durumunda bulunan sayılardır, SABİT TERİM - Değişkeni olmayan terimlerdir., KATSAYIDIR - Sabit terim de aynı zamanda bir..................., BENZER - Toplama, çıkarma işlemleri yapabilmek için terimler ....................... olmalıdır., DEĞİŞKEN - Yerine sayı değerleri koyabildiğimiz sembol veya harflere ............................. denir., 4, 8x-4 - Karenin bir kenar uzunluğu 2x-1 ise çevresi ......... dir., 15x + 3y, x + 3y,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?