Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Lunapark a) Fair b) Great c) Thor 2) Hız treni a) Fast train b) Ghost train c) Roller coaster 3) Atlıkarınca a) Horseant b) Roller coaster c) Corousel 4) Dönme dolap a) Ghost train b) Roller coaster c) Ferris whell 5) Tren gezisi a) Train ride b) Carnival c) Ghost train 6) Korku tüneli a) Ghost train b) Fun fair c) Carnival 7) Çarpışan arabalar a) Ferris well b) Bumper cars c) Roller coaster 8) Jeton a) Coins b) Goat c) Token 9) Agree a) Aynı fikirde olmak b) Reddetmek c) Geri vermek 10) Exciting a) Şaşırmış b) Heyecanlı c) Dinlenmiş 11) Aynı fikirde olmamak a) Unagree b) Disagree c) Token 12) Heyecan verici a) Thrilling b) Frightening c) Scared 13) Saçma, sıkıcı a) Sleepy b) Sewer c) Dull 14) Hızlı a) Slow b) Lazy c) Fast 15) Renkli a) Colour b) Coloury c) Colourful 16) Çılgın a) Crazy b) Lazy c) Trendy 17) Korkunç, berbat a) Hate b) Horrible c) Dull 18) Komik, eğlenceli a) Gunman b) Funny c) Crazy 19) Eğlence a) Dull b) Crazy c) Fun 20) Canı sıkılmış a) Dull b) Terrified c) Bored

6. Sınıf İngilizce 5. Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler