give, take, pencil case, pencil, eraser, ruler, pencil sharpener, join, leave, be quiet, open the door, close the door, go back to your place, please, open the window, please, come in, please, Turn on the TV, Turn off the TV, stay, look at the board, clean the board.
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?