Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) zekat ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ? a) mal ile yapılan farz bir ibadettir. b) hicretten iki yıl sonra medine'de farz kılınmıştır. c) zekat verilecek malın veya paranın bir yıl süre ile sahibinin elinde bulunması gerekir. d) bir kimse kardeşine zekat veremez. 2) islamın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önemlerden hangisi yanlıştır ? a) paylaşmak veya yardım yardım etmek için zengin olmak gerekir. b) islam dini bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. c) kötü işe yaramaz mallar yardım olarak başkasına verilmez. d) yoksulun halinden anlamalı ve ona iyi davranılmalıdır. 3) "öyleyse yetimi sakın ezme.el açıp isteyeni de sakın azarlama ve rabb'inin nimetini minnet ve şükranla an."  yandaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir ? a)  yardımlaşmaya en yakın akrabadan başlanmalıdır. b) yardım yapılırken gösteriş yapılmamalıdır. c) yetimin halinden anlanmalı ve iyi davranılmalıdır. d) yardım yaparken özverili olunmalıdır. 4)  aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin şartlarından değildir ? a)  müslüman olmak b) akıllı olmak c) zengin olmak d) riyakar olmak 5) zekat kimlere verilmez ? a) yoksullar b) özgürlüğünü yitirmiş olanlar c) büyük anne ve büyük baba d) allah yolunda çalışanlar 6) zekat nelerden verilmez ? a) altın,para,gümüş,nakit para menkul değerler b) ticaret malları c) koyun,keçi d) tavuk,civciv 7) "bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır:kalıcı hayır işleri ,faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat." altı çizili kavram hangisi ile ifade edilir. ? a) sadaka-i cariye b) sadaka-i fıtr c) zekat d) infak 8) "yalnızca allah rızasını gözeterek,karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe sadaka denir."buna göre hangisi yanlıştır ? a) yol kenarında duran bir taşı kaldırmak.  b) gülümsemek. c) yere çöp atmak. d) otobüste yaşlılara yer vermek. 9) aşağıda nisap miktarı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ? a) altın,gümüş=1/40 yani %2.5 b) madenler =1/5 c) deve=her beş deve için bir koyun veya keçi d) toprak ürünleri=1/30 10) aşağıdakilerden hangisi zekat ve sadakanın bireysel faydası olamaz ? a) zekat ve sadaka insanı cömertliğe alıştırır.cömert mümin allah'a yakındır. b) zekat ve sadaka bireylerin iç huzurunu artırır. c) zekat ve sadaka zenginin malını temizler. d) zekat toplumda yoksulluğu azaltır,toplumsal huzuru sağlar.

8.sınıf zekat ve sadaka

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler