Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisinde adıl bir kelime yoktur? a) Bu radyo çok eski. b) Şunlar kimin? c) Bana onun kim olduğunu söyler misin? d) Bu nereye kaybolmuştu? e) Bu hiçte hoş değil! f) Onun hiç arkadaşı yokmuş. 2) Hangisi adıl değildir? a) Sen b) Onun c) Şu d) Bu e) Nerede f) Onlar 3) "Ali onu çok kızdırmış." cümlesinde hangi kelime adıldır? a) Ali b) Çok c) Kızdırmış d) Onu 4) "Anne bu nereye gitti?" cümlesinde adıl kelime hangisidir? a) Anne b) Nereye c) Gitti d) Bu 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 5N1K sorusu yoktur? a) Yanında kim vardı? b) Neden eve gelmedin? c) Nasıl eve geldin? d) Bu senin mi?

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler