Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
soru işareti - bilinmeyen kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer tarih vb. durumlar için kullanılır, noktalı virgül - öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur, iki nokta - karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur, üç nokta - ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur, ünlem - sevinç,kıvanç,acı,korku,şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda konur, virgül - birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur, nokta - arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konur, uzun çizgi - yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır, eğik çizgi - adres yazarken apartman numarası ile daire arasına ve semt ile şehir arasına konur, kısa çizgi - heceleri göstermek için kullanılır,

NOKTALAMA İŞARETLERİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler