hot - hɒt, cold - kəʊld, hungry - ˈhʌŋɡrɪ, thirsty - ˈθɜːstɪ, happy - ˈhæpɪ, sad - sæd,

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?