1) _________ you like pizza? a) Do b) Does 2) Yes, I ______ a) does b) do 3) He ________ not like milk. a) do b) does 4) We ______ not like mushrooms. a) do b) does 5) ________ she like bananas? a) Do b) Does 6) No, she ________ not a) do b) does 7) They _______ not like potatoes. a) does b) do 8) She _________ not like tomatoes. a) do b) does 9) I _______ not like soup. a) do b) does 10) _________ he like cucumbers? a) Does b) Do 11) Yes, he _________. a) do b) does 12) _________ they like coffee? a) Do b) Does

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?