1) There were____ children. a) some b) any 2) There weren't _____ men. a) some b) any 3) There weren't ______women. a) some b) any 4) There were _______ woman. a) some b) any 5) There were ______ men. a) some b) any 6) There weren't ______ children. a) some b) any

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?