HZ.ALİ - Hz.Muhammed(SAV) Mekke'den ayrıldığında yatağına yatırdığı kişi, HZ.EBUBEKİR - Hz. Muhammed'in (SAV) hicret ederken yol arkadaşı, SEVR - Hicret esnasında Hz. Muhammed'in (SAV) saklandığı mağara, BEDİR - Mekkelilerle yapılan ilk savaş, HZ.HAMZA - Uhud Savaşında şehit edilen Peygamberimizin amcası, 628 - Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı tarih, 622 - Hicrî takviminin başlangıç tarihi, SUFFE - Müslümanların Medine'de yapılan ilk okulun adı, KUBA - Müslümanların ilk mescidinin ismi, RANUNA - İlk cuma namazının kılındığı yer, RAVZA-İ MUTAHHARA - Hz. Muhammed'in (SAV) kabrinin bulunduğu yer, MUHACİR - Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara verilen isim., ENSAR - Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlar, 630 - Mekke'nin fethinin gerçekleştiği tarih., AHZAB - Hendek Savaşı'nın diğer adı, NASR - Mekke'nin fethinde indirilen surenin adı, MEDİNE SÖZLEŞMESİ - İslam Devleti'nin ilk yazılı anlaşması,

Din Kültürü 6.sınıf 4.ünite-2

автор

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?