Est-ce que tu as un frère? Oui, j'ai... / Non, je n'ai pas de..., Est-ce que tu as une soeur? Oui, j'ai... / Non, je n'ai pas de..., Comment s'appelle ton père? Il s'appelle..., Comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle..., Comment est ton père? Il est... (personnalité), Comment est ta mère? Elle est... (personnalité), Quel âge a ta mère? Elle a ... ans., Quel âge a ton père? Il a ... ans., Est-ce que tu as un grand-père? Oui, j'ai... / Non, je n'ai pas de..., Est-ce que tu as une grand-mère? Oui, j'ai... / Non, je n'ai pas de..., Est-ce que tu as une grande famille? Oui, j'ai... / Non, je n'ai pas de..., Quel âge a ton frère ou ta soeur? Il a ... ans / Elle a ... ans., Qu'est-ce que ton père aime faire? Il aime..., Qu'est-ce que ta mère aime faire? Elle aime....

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?