Спрощення відбувається: проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний, совіс..ний, доблес..ний, ус..ний, млос..ний, тиж..невий, перс..ні, хрус..нути, боліс..ний, перелес..ник, Спрощення НЕ відбувається: компос..ний, зап’яс...ний, хворос..няк, кіс..лявий, випус..ний, невіс...ці, шіс...десят, контрас...ний, пес...ливий, хвас...ливий, агентс...во,

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?